Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Gaggle
8324 5b15 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Gaggle
8943 b9b4 500
Reposted fromamphetamine amphetamine

October 16 2017

Gaggle
Reposted fromYuei Yuei

October 12 2017

Gaggle
3590 ab02 500
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele
Gaggle
Gaggle

October 11 2017

Gaggle
Reposted fromcomiczynka comiczynka

October 10 2017

Gaggle
3833 a39e
World is losing colours.
Reposted fromstormymind stormymind
Gaggle
3842 6b8b 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
Gaggle
3849 7179 500
Reposted fromfapx fapx
Gaggle
3914 4a84
Reposted frometernaljourney eternaljourney

October 05 2017

Gaggle
  • Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromcysia cysia

October 04 2017

Gaggle
4131 6db0 500
Reposted fromzciach zciach
Gaggle
6069 c0d5
Reposted fromNekoii Nekoii
Gaggle
7101 73d3 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
Gaggle

October 03 2017

Gaggle
8240 d559 500
Reposted fromNekoii Nekoii
Gaggle
Gaggle

July 13 2017

Gaggle
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl