Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

9215 ede6 500
Reposted fromamatore amatore viaschwarzerwolf schwarzerwolf
Gaggle
5835 48bc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamslexi mslexi
5997 cfc8 500
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit
Gaggle
5849 0f2e
Reposted fromparrtyzant parrtyzant

March 01 2017

Gaggle
a może na wiosnę warto znów Cię pokochać?
Reposted fromparasole parasole
Gaggle
Nie jestem przystosowana do tego świata, nie łapię tych wszystkich gierek. Gierek miłosnych, przyjacielskich, gierek w domu, w pracy, w szkole. Całej tej idiotycznej manipulacji. Ale teraz przynajmniej wiem dlaczego mało kto mnie lubi - jestem prawdziwa w tym popieprzonym świecie. Jeśli kocham, to kocham naprawdę, a jeśli Cię kurwa nienawidzę, to dam Ci to odczuć jak zdrowa jednostka.
— FYA
Reposted fromfuckyall fuckyall

February 17 2017

Gaggle
0245 e709
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
Gaggle
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula
Gaggle
0290 11f1 500
Reposted fromYuei Yuei

February 16 2017

Gaggle
9586 b072 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viarzadkakupka rzadkakupka
Gaggle
5129 404a
Reposted fromyourjinx yourjinx vialifeless lifeless
Gaggle
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing vialifeless lifeless
Gaggle
9693 0d3e
Reposted fromosaki osaki viamrocznakatia mrocznakatia
Gaggle
4936 2066
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via00149 00149
Gaggle
3725 5b50
Reposted fromobliviate obliviate viarzadkakupka rzadkakupka
Gaggle
9804 0262
Reposted fromCsengee Csengee viasqueerrl squeerrl
Gaggle
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viazakurzonateczka zakurzonateczka
Gaggle
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viathetemple thetemple
Gaggle
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
Gaggle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl