Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

Gaggle
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad
Gaggle
Reposted fromgruetze gruetze
Gaggle
0015 7320 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Gaggle
Reposted fromgruetze gruetze
9241 8e3d 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld

July 12 2017

Gaggle
Reposted frombluuu bluuu viaazazel azazel
7842 2df9 500
Reposted fromsouxie souxie viaazazel azazel
Gaggle

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viaazazel azazel
5139 60bd 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Gaggle
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem"
— ...
Reposted fromSalute Salute viaazazel azazel
Gaggle
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
Gaggle


Wonderland Dream Catcher
Gaggle
4810 60e3
Reposted fromShini Shini viaazazel azazel
Gaggle
9426 2c26

coffee-coffee:

Click here for more coffee!

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
5309 7f73 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
5421 9292

quantumacid:

Let nature guide you

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl