Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

Gaggle

Nigdy nikogo tak nie dotykałam. To jest dotyk przeznaczony tylko dla Ciebie. Stworzony dla Ciebie. Narodził się przy Tobie. Taki dotyk - taka czułość.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
Reposted fromlovvie lovvie

May 07 2018

Gaggle
Gaggle
Ludzie często mówią, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Bzdury. Po niektórych wydarzeniach człowiek nie jest w stanie się otrząsnąć. Nie czynią silniejszym, tylko słabszym, bez względu na to, jak bardzo próbujesz to ukryć i udawać, że jesteś silny. 
— A.G. Riddle
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaimaybebad imaybebad
Gaggle
Gaggle
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Gaggle
Gaggle
5987 b9e8 500
Janusz Leon Wiśniewski, Samotność w sieci
Gaggle
Niech mi pani wyzna, czy nie wydaje się pani niekiedy, że pęka pani pod naciskiem niewypowiedzianych słów?
— znalezione
Gaggle
6756 0cea 500
Reposted fromtfu tfu
Gaggle

a potem sam się znajdzie powód
by zwątpić czy to się opłaca,
znajdziemy powód by odchodzić
i sto powodów, żeby wracać

— tysiąc!
Reposted fromla-lu la-lu
Gaggle
Reposted fromfx00 fx00
Gaggle
Reposted fromfx00 fx00
Gaggle
Reposted fromfx00 fx00
Gaggle
Reposted fromFlau Flau

May 06 2018

Gaggle
5844 a182 500
Reposted fromcathandcat cathandcat

May 01 2018

Gaggle
Nie jest mi wszystko jedno. Nigdy nie było. Po prostu czasem trzeba sprawiać takie wrażenie. Bo świat ma zęby ostre jak brzytwa i najłatwiej go rozzłościć, nie będąc obojętnym.
— Olga Wojciechowska.
Reposted fromnutt nutt
Gaggle
8580 842c 500
Reposted fromnutt nutt

April 25 2018

Gaggle
8266 0eae
Reposted fromrol rol viagruetze gruetze
Gaggle
Gaggle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl